Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

quê ngoại

Q   U   Ê       N  G   O   A   Ị

Đường về quê ngoại qua đê
Qua cánh Đồng bé thì về đến nơi
Đường về còn thấy xa xôi
Vì tình,vi nghĩa nên tôi vẫn về.

Ngoại tôi ở cạnh chân đê
Năm gian nhà gỗ hướng về đông nam
Tre xanh đẹp cảnh cho làng
Bờ tre ,khóm chuối vẫn mang bao tình.

Miền quê vừa đẹp vừa xanh
Mang bao kỷ niệm dịu lành quê hương
Trải qua biết mấy dặm trường
Người thân đi hết, vấn vương  cõi lòng.

Đời người có đục ,có trong
Xoay vần thế sự, vẫn vòng hồi luân
Làm người ăn ở có nhân
Có nhân, trời sẽ ở gần không xa

Nhớ quê những buổi chiều tà
Ngân nga sáo ,nhị giao hòa thêm vui
Tuổi thơ đẹp mãi trong tôi
Nhớ về quê ngoại một thời đáng yêu.

Nhớ khi sớm sớm,chiều chiều.
Ngân nga trong gió ,sáo diều bên sông
Xanh xanh lúa trải cánh đồng
Cò bay mỏi cánh để lòng nhớ thương.
Nhớ về nguồn cội quê hương
Nhớ về quê mẹ, còn vương bao tình.
                                                19 / 10 / 2013