Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Bác đi về cõi vĩnh hằng
Để bao thương tiếc,gió,trăng cũng buồn
Sẻ chia trời cũng mưa tuôn
Việt nam thiếu Bác,dân buồn tiếc thương.

Đức tâm Bác sống thọ trường
Một linh ba tuổi,sáng gương hiền tài
Vì dân-vì nước không phai
Mấy thời đánh giặc,thiên tài lừng danh.

Pháp tan – Mỹ cút-Hòa bình
Ngoại bang liền ngõ,dập rình xâm lăng
Oai phong Đại tướng tính rằng:
Hòa bình-Hữu nghị-Công bằng- Ngoại giao.

Tự do-Độc lập thuở nào
Bác Hồ khẳng định,đi vào lòng dân.
Oai phong tướng Giáp ân cần:
Nâng cao cảnh giác-Giữ nhân hiền hòa.

Bây giờ Bác đã đi xa
Về nơi yên nghỉ quê ta Quảng bình
Vũng Chùa,đảo Yến đất linh
Biển Đông dâng sóng-Nghĩa tình Nước non.


              Tháng 11-2013
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét