Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

ĐỀN MẪU KỲ ANH

Hà tĩnh

Đường về lễ Mẫu Kỳ anh
Tuy xa ta vẫn nhiệt thành ra đi
Gian nan vất vả quản gì
Chúng con về lễ Mẫu ghi chứng lòng.

Bao ngày thầm ước từng mong
Một lần về lễ thanh đồng chúng con
Đường xa muôn dặm, chiều hôm
Trời tà,tối đến bồn chồn,bâng khuâng.

Nhưng lòng thấy nhẹ lâng lâng
Đã về đất Mẫu,Mẫu hằng cho vui
Biển xanh bát ngát chân trời
Cửa rừng ,cửa biển đẹp nơi phụng thờ.

Lòng thành con viết bài thơ
Kính dâng đền Mẫu phù trì bách gia
Nguyện cho trăm họ hài hòa
Hanh thông,Hạnh phúc muôn nhà an vui.


              Hà tĩnh 7-11-2004 

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Bác đi về cõi vĩnh hằng
Để bao thương tiếc,gió,trăng cũng buồn
Sẻ chia trời cũng mưa tuôn
Việt nam thiếu Bác,dân buồn tiếc thương.

Đức tâm Bác sống thọ trường
Một linh ba tuổi,sáng gương hiền tài
Vì dân-vì nước không phai
Mấy thời đánh giặc,thiên tài lừng danh.

Pháp tan – Mỹ cút-Hòa bình
Ngoại bang liền ngõ,dập rình xâm lăng
Oai phong Đại tướng tính rằng:
Hòa bình-Hữu nghị-Công bằng- Ngoại giao.

Tự do-Độc lập thuở nào
Bác Hồ khẳng định,đi vào lòng dân.
Oai phong tướng Giáp ân cần:
Nâng cao cảnh giác-Giữ nhân hiền hòa.

Bây giờ Bác đã đi xa
Về nơi yên nghỉ quê ta Quảng bình
Vũng Chùa,đảo Yến đất linh
Biển Đông dâng sóng-Nghĩa tình Nước non.


              Tháng 11-2013